باتری لیفتراک برقی را با جوان کننده باتری ENS-3015DC تعمیر کنید

2022-08-23

یکی از تولیدکنندگان لیفتراک در شهر ما با شرکت ما تماس گرفت تا بررسی کند که آیا می‌توانیم باتری‌های لیفتراک قدیمی آنها را تعمیر کنیم یا خیر و آنها مشتاق بررسی اثر آزمایش هستند.

باتری لیفتراک برقی را با جوان کننده باتری ENS-3015DC بازسازی کنید

مهندس ما با اطلاع از کار به سایت آنها رفت و باتری لیفتراک خود را در عرض 3 ساعت تجدید کرد.آنها از اثربخشی جوان کننده باتری ENS-3015DC ما صحبت کردند.

باتری لیفتراک برقی را با جوان کننده باتری ENS-3015DC بازسازی کنید

هر زمان که در هر مکانی با باتری های خود مشکلی دارید، E-Nanny اینجاست.